58. CHỈ BIẾT TRÂU NGỰA

Có một chàng rể ngu đần hết biết, mỗi lần làm gì thì vợ vẫn phải dùng lời dạy trước sau đó mới làm, rồi lại đem ông ta đi qua nhà nhạc phụ.

Có một lần vợ lại dạy ông ta:

- “Dòng dõi tôi có hai bức hoạ cổ, một là ngựa của Hàn Cán đang ăn cỏ thơm ở bến đò, hai là Lục Dương chăn trâu của Đới Tống ở bên đường”.

Khi đến nhà bố vợ, anh chàng rể ngốc ngẫu nhiên gặp hai bức tranh trên nên khen bức hoạ đẹp, bố vợ nghĩ thầm: “Tên rể này là tay biết coi tranh đây”.

Sau đó, nhà vợ mua muốn bức tranh “Mười tám học sĩ”, bố vợ bèn vội vàng lên tiếng mời chàng rể đến để coi tranh, chàng rể ngốc vừa nhìn thấy bức tranh liền nói:

- “Bức tranh cổ đẹp quá ! Ngựa của Hàn Cán đang ăn cỏ thơm ở bến đò, Lục Dương chăn trâu của Đới Tống ở bên đường.”

Những người coi tranh lớn tiếng cười rộ.

Nhạc phụ rất là mất mặt bèn lên tiếng chửi:

- “Mày chỉ nhận ra trâu ngựa, sao lại không nhận ra người !”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 58:

Bức tranh vẽ trâu ngựa và bức tranh vẽ người thì rất dễ phân biệt, chỉ có những ai bị khùng điên hoặc bị áp bức đe dọa mạng sống mới không thể hoặc giả vờ không phân biệt được.

Người Ki-tô hữu –nhờ ơn Chúa giúp- luôn biết phân biệt đâu là làm thân trâu ngựa cho ma quỷ đâu là làm con cái của Thiên Chúa.

Làm thân trâu ngựa cho ma quỷ là sống trong tội lỗi, tham lam, giận hờn, ghét ghen, kiêu căng, phê bình tha nhân.v.v... Làm con cái của Thiên Chúa thì luôn đi trong ánh sáng của Tin Mừng tức là kính mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận như chính mình...

Có người chỉ nhận ra những khuyết điểm của người khác mà không nhận ra những khuyết điểm của mình, họ là những công cụ gieo mầm sự ác cho mọi người, trái lại người luôn thấy cái tốt của tha nhân và nhận ra khuyết điểm của mình là người biết kiến tạo hòa bình và tình thân cho mọi người vậy...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info