57. KHÔNG THẤY LÝ QUẢNG

Tài bắn cung của Lý Quảng rất là cao cường, dù cho chim bay trên không cũng bắn bách phát bách trúng.

Có người muốn học cách bắn tuyệt kỷ của ông ta, Lý Quảng cười nói:

- “Bắn đông bắn tây thì nhất định phải bắn bất ngờ, mỗi khi giương cung bắn thì tôi thấy chim mà chim lại không thấy tôi”.

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 57:

Ma quỷ thường chiến thắng chúng ta bởi vì nó thấy chúng ta còn chúng ta thì không thấy nó, nói thật ra chúng ta vẫn thấy nó hàng ngày trong cuộc sống nhưng chúng ta coi thường nó mà thôi, nó chính là những cám dỗ mà chúng ta thường gặp...

Có người mới bị một cơn cám dỗ mà tâm hồn loạn cả lên rồi bối rối, rồi thất vọng, rồi tự trách mình và cuối cùng thì buông xuôi. Cám dỗ thì lúc nào cũng có và ân sủng của Chúa thì lúc nào cũng sẵn sàng cho chúng ta, có điều là chúng ta có thấy được ân sủng của Chúa hay không mà thôi !

Không thấy ma quỷ nhưng ma quỷ vẫn có và vẫn tồn tại, chúng ta có thể thắng được nó nếu chúng ta dùng mắt đức tin để nhìn, tức là dùng ân sủng của Chúa để có thể “bách phát bách trúng” khi chiến đấu với ma quỷ...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info