19. Người kiêu ngạo thích được người khác ca ngợi, giống như em bé chụp bắt con bướm, đối với em bé đó là việc lớn, nhưng trong con mắt của người lớn đó chỉ là vui đùa mà thôi.

(Vô danh)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info