18. Con người ta được thánh sủng của Thiên Chúa thì nếu không giấu đi ắt có nguy hiểm mất đi thánh sủng, bởi vì nếu lộ diện ra ngoài thì sẽ được mọi người tôn kính, và sự kiêu ngạo hợm mình sẽ dễ dàng lợi dụng sơ hở để nhập vào.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info