16. Khi ma quỷ muốn hại linh hồn của con người, thì thường lấy đức hạnh và việc thiện tu đức của họ bày ra trước mắt, để dẫn con người đi đến kiêu ngạo.

(Thánh John Climacus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info