53. VŨ KHÚC BÁO ĐỨC

Tô Đông Pha có nói: “Xã Hoàng Thường lúc nhỏ đã tích âm tích đức, gặp cái xương khô thì đem chôn, sau đó hồn về báo đức, có lúc tặng bảo kiếm, có lúc tặng tiền”.

Có anh học trò muốn bắt chước Xã Hoàng Thường nên trên đường đi gặp xương khô thì cởi áo dài bọc lại mà đem chôn, bản thân chịu lạnh, đến canh hai, đột nhiên nghe tiếng hồn dưới hiên nhà nói:

- “Tú tài có biết hát khúc ca Lương Châu, Y Châu không ? Nô bộc là đệ tử của khai nguyên trung niên Lê Viên muốn cùng tú tài quay một vũ khúc để tạm thời báo đức !”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 53:

Bắt chước cái đức của người khác để cho mình ngày càng tốt hơn đó là chuyện nên làm, nhưng chỉ bắt chước vẻ bên ngoài mà không có cái tâm thành thật bên trong thì chỉ là hình nộm mặc áo mà thôi.

Có người xin lễ đọc kinh cho các linh hồn trong luyện ngục để mong được các linh hồn báo đáp, chứ không thành tâm kính mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận; lại có người muốn xin lễ cầu cho ông bà cha mẹ vì sợ người ta nói là đứa con bất hiếu cho nên xin lễ mà lại không muốn đi dâng lễ...

Đừng bắt chước vì vụ lợi, nhưng hãy bắt chước để được đổi mới cuộc sống của mình.

Đó là báo phúc vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info