15. Kiêu ngạo thật là hung ác, có thể khiến cho thiên thần đẹp tuyệt vời trở thành ma quỷ xấu xí. Khiêm tốn thật là dễ thương, có thể làm cho người ti tiện biến thành thiên thần đẹp tuyệt vời.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info