14. Kiêu ngạo là thần bị mù mắt, càng không cảm thấy mình kiêu ngạo thì kiêu ngạo càng lớn.

(Thánh Bonaventura)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info