51. VẪN PHẢI CHIÊU ĐỆ

Một phụ nữ có thai sắp sinh đau không thể tả, bèn thề với chồng:

- “Từ đây về sau thà suốt đời không con, và cũng không nuôi con cái”.

Chồng nói:

- “Xin tuân mệnh”.

Không lâu sau thì sinh một đứa con gái, hai vợ chồng bàn đặt tên cho con gái, suy nghĩ rất lâu mà cũng không kiếm được một cái tên vừa ý để đặt cho con, vợ nói:

- “Hay là đặt cho nó tên “chiêu đệ 招弟?”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 51:

“Chiêu đệ” tức là “gọi em”, nghĩa là muốn kiếm thêm một đứa con trai nữa !

Đã không muốn sinh con và nuôi con nữa, vậy mà vẫn cứ muốn kiếm cho con gái một đứa em, thật là một “lý do chính đáng” !

Có nhiều người nói với Chúa sau khi xưng tội xong: “Lạy Chúa, con quyết không phạm tội nữa”- nhưng rồi vẫn tìm nhiều lý do để phạm tội.

Quyết tâm không làm Chúa buồn, quyết tâm sống đạo cho tốt, quyết tâm làm người Ki-tô hữu gương mẫu, nhưng không quyết tâm loại bỏ những lý do xem ra khách quan làm cho mình phạm tội thì cũng chưa có quyết tâm, bởi vì quyết tâm và thực hành thì lại là hai việc khác nhau, bởi vì ma quỷ sẽ tấn công mạnh mẽ hơn khi chúng ta quyết tâm sống làm người Kitô hữu tốt...

Có nhiều người Ki-tô hữu muốn quyết tâm nhưng vẫn cứ sa ngã trong tội, bởi vì họ quyết tâm mà không cầu nguyện, quyết tâm mà không thành tâm đón nhận các bí tích, đó chính là nguyên nhân lớn của sự sa ngã và là lý do để “chiêu tội” vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info