13. Người kiêu ngạo khiến cho Thiên Chúa không hài lòng, lại làm cho người ta căm giận.

(Thánh Chrysogonus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info