50. CƯỚP NHẦM EM GÁI VỢ

Hai nhà nọ có con trai con gái, thông qua bà mối kết hợp làm thông gia.

Vì nhà trai nghèo nhà gái giàu nên nhà trai sợ “đêm dài nhiều mộng”, thế là chọn một ngày để cưỡng hôn thành thân rồi cõng con gái người ta mà chạy, chẳng ngờ cõng nhầm em gái của vợ.

Nhà gái gấp gáp đuổi theo la lớn:

- “Cướp nhầm rồi !”

Em gái vợ bị cõng trên lưng vội vàng nói:

- “Đừng nghe nó, không nhầm đâu không nhầm đâu ! Chạy mau lên, chạy mau lên !”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 50:

Cưỡng hôn thì cũng giống như ăn cướp vậy.

Bí tích Rửa Tội làm cho chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Đức Chúa Giê-su và thuộc về Ngài, cho nên có thể nói là chúng ta đã “kết hôn” với Ngài và chỉ thuộc về Ngài mà thôi, đó là một hồng ân và diễm phúc lớn của chúng ta –những người Ki-tô hữu.

Ma quỷ thường đi “cưỡng hôn” bắt ép chúng ta phạm tội, lương tâm lên tiếng kêu gọi chúng ta chống lại ma quỷ, nhưng nó vẫn thành công vì chúng ta đã khuyến khích và cổ võ nó: “Đừng nghe nó (lương tâm), phạm tội đi phạm tội đi...”

Có một vài người Ki-tô hữu biết rằng mình bị ma quỷ “cưỡng hôn” sống với nó trong tội, nhưng vẫn cứ hãnh diện với mọi người vì nghĩ rằng: hưởng thụ cho sướng cái thân, tội gì chứ ?

Tội nghiệp thay cho người bị ma quỷ “cưỡng hôn” mà vẫn sống vui vẻ !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info