11. Người kiêu ngạo và người điên cuồng thì tính nết giống nhau, người điên cuồng thích nói lời ngông cuồng, người kiêu ngạo thì cũng như thế.

(Thánh Chrysogonus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info