48. THIÊN VƯƠNG ĐỊA VƯƠNG

Có thương gia lớn nọ đi chơi kỷ viện, không đến một năm thì tiền ức bạc triệu hết sạch, bị người ta đuổi ra khỏi kỷ viện.

Ông thương gia muốn thắt cổ mà chết, kỷ nữ sợ dính dáng đến án mạng nên để ông ta ở lại trong kỷ viện, mỗi ngày đều cung cấp rượu cơm cho ông ta ăn.

Không lâu sau đó lại có một khách mới đến kỷ viện, kỷ nữ theo kiểu cũ mà làm, người khách mới đến hỏi bà ta:

- “Mỗi bữa ăn nàng đều đem cơm rượu vào trong, đem cho ai vậy ?”

Kỷ nữ nói:

- “Trong nhà tôi có một ông thần gọi là “thiên vương” mỗi ngày tôi đều cúng tế cho ông ta”.

Ông khách rình rình đi vào trong phòng quan sát thì chỉ thấy phía trong màn có người ngồi như ông thần, người khách bèn lập tức quỳ xuống cầu phúc.

Ông thương gia ngồi trong trướng hỏi khách:

- “Mày đem đến bao nhiều tiền ?”

Đáp:

- “Năm ngàn quan tiền”.

Ông thương gia cười nói:

- “Trước đây ta có mười vạn quan, đến đây thì tiêu sạch, gọi là thiên vương. Mày chỉ có năm ngàn vạn nếu mà tiêu hết thì chỉ được làm địa vương !”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 48:

Thiên vương hay địa vương thì cũng như nhau mà thôi, tức là làm con cái của ma quỷ.

Người thích làm “thiên vương” thì phải tiêu sạch mười vạn quan tiền, người thích làm “địa vương” thì phải nướng tiêu năm vạn quan tiền, đúng là một cái giá “rẻ mạt” để làm “vương” trong địa ngục.

Có người vì muốn làm thiên vương nên nướng sạch mười vạn quan tiền là “tình cảm anh em” trong những lời vu khống của mình, có người vì muốn làm địa vương nên dùng mọi thủ đoạn đê hèn chỉ đáng năm vạn quan để gây chia rẽ giữa anh em bạn bè với nhau...

Người Ki-tô hữu thì chắc chắn là không thích làm thiên vương hay địa vương vì phải phạm nhiều tội mà lại tốn nhiều tiền, cái mà người Ki-tô hữu thích chính là làm người con ngoan của Cha trên trời, mà làm người con ngoan của Cha trên trời thì họ quyết tâm không đi ăn chơi ở kỷ viện, không lui tới chốn lầu xanh có cái tên rất thời đại là “tụ điểm hát karaôkê”, họ không nói xấu anh chị em mình, không vu khống người khác, không ném đá giấu tay, và nhất là họ không vì ích kỷ cá nhân tham quyền cố vị mà giết tâm hồn anh chị em bằng những lời nói vô căn cứ...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info