10. Ma quỷ, sở dĩ là ma quỷ là vì kiêu ngạo ghen ghét. Con người ta nếu có lòng kiêu ngạo và ghét ghen thì cũng giống như ma quỷ vậy.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info