47. TÁM CÁI LÒ HƯƠNG

Có phụ nữ nọ vừa lấy chồng, trong cái rương nhỏ đựng tám cái lò hương.

Trong đó có một cái lò hương sáng loáng không có vết tro. Có người hỏi bà ta tại sao như thế, bà ta trả lời:

- “Bảy cái lò hương này có tro, đều là cung dưỡng chồng trước và sau khi vong cố, còn cái mới này là phòng bị để hôm nay dùng”.

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 47:

Trong tám cái lò hương thì vẫn có một cái để...ngoại tình hoặc để sang ngang khi chồng chết, như thế thì cũng biết con người ta luôn có ý tưởng ngoại tình và...sang ngang khi đã có chồng hoặc có vợ.

Con người ta bản tính yếu đuối mỏng dòn và hay sa ngã, do đó nếu không có ơn Chúa giúp thì có chồng rồi cũng muốn thêm chồng nữa, có vợ rồi cũng muốn kiếm thêm vợ nữa, nếu không công khai ngoại tình thì cũng âm thầm lén lút với nhau, do đó vì để bảo vệ tính tồn tại của gia đình và giá trị của nó, mà đạo lý “nhứt phu nhứt phụ” của Thiên Chúa vẫn sẽ tồn tại cho đến khi mặt trời mất sáng...

Giá trị của gia đình càng được củng cố hơn khi bố mẹ cùng tương thân tương ái, cùng chia ngọt sẻ bùi và dạy dỗ con cái theo tinh thần Phúc Âm của Đức Chúa Giê-su.

Người Kitô hữu luôn hiểu rõ giá trị đích thực ấy của gia đình, nên không muốn có “một lò hương trong tám lò hương”, nhưng là duy nhất một lò hương ấm nồng tình phu phụ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info