46. TẬN TRUNG TẬN HIẾU

Có người nọ vừa thâu nạp được một bà vợ lẽ, bèn đi mời thầy giáo đặt cho vợ lẽ một cái tên, thầy giáo nói:

- “Đặt tên “hiếu nữ” là tốt nhất”.

Về sau người ấy vì ham dục quá độ mà bị bệnh lao, ông thầy tướng số mới nói với ông ta:

- “Ông có thể lấy thêm một vợ lẽ nữa, cùng nhau hoan lạc thì bệnh sẽ khỏi”.

Người ấy nghe và tin lời, sau đó cũng đi mời thầy giáo đặt cho bà vợ lẽ mới cái tên, thầy đặt tên là “trung nữ”.

Người ấy thê thiếp rất nhiều, hoang dâm càng nhiều, cuối cùng bệnh đã đến ngày cuối.

Thế là người ấy nhắn mời thầy giáo đến, hỏi hàm ý của mấy tên đặt. Thầy giáo nói với ông ta:

- “Trong sách đã giải thích rất rõ ràng, lẽ nào ông không nghe qua “hiếu đương kiệt lực, trung trắc tận mệnh” sao ?”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 46:

Ông thầy giáo biết rất rõ hậu quả của việc cưới vợ lẽ của người nọ đó là hoang dâm, nên đã đặt cho hai cái tên có ý nghĩa vừa tốt vừa xấu.

Tốt là vì hai chữ “hiếu, trung” nói lên sự cúc cung tận tuỵ, xấu là vì quá cúc cung tận tuỵ nên đã chiều sự hoang dâm của ông chồng già, thế là hại ông chết sớm...

Tận trung tận hiếu với cha mẹ là người con có hiếu.

Tận trung tận hiếu với tổ quốc là công dân gương mẫu.

Không một người Ki-tô hữu nào bất trung bất hiếu với cha mẹ và không một Kitô hữu nào lại đi phản bội tổ quốc mình...

Tại sao vậy ?

Thưa bởi vì họ là con cái của Cha trên trời.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info