7. Người kiêu ngạo và người bủn xỉn thì tâm hồn thường nhiễu loạn; người nghèo khó tâm hồn thường bình an.

(sách Gương Đức Chúa Giê-su )

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info