6. Khi con người ta giàu có và khỏe mạnh thì tin tưởng mình như Thiên Chúa, mặc dù không có kiểu Thiên Chúa loại cao siêu như thế, nhưng khi họ bất lực thì vẫn họ còn nhớ đến một vị chúa tể chí tôn cao siêu.

(Thánh Pi-ô Năm Dấu linh mục )

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info