5. Người kiêu ngạo thì bị nhục nhã rất lớn, người bủn xỉn thì nhận sự nghèo khó cũng rất lớn.

(sách Gương Đức Chúa Giê-su )

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info