Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

42. NÓNG LÀ CÓ MÙI

Sui gia ở trong làng vào thành tham quan, sui gia trong thành dùng “nước trà suối Tùng Mộng” để đãi, sui gia trong làng sau khi uống nước xong thì luôn miệng khen: “Ngon, ngon !”

Ông sui gia giàu có cho rằng ông ta biết mặt hàng tốt xấu bèn hỏi:

- “Sui gia nói ngon, nhưng lá trà ngon hay nước ngon ?”

Sui gia trong làng trả lời:

- “Nóng là có mùi”.

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 42:

Trà nóng thì uống ngon hơn trà nguội, cho nên người sui gia nhà quê phải nói như thế này mới phải: “Trà nóng thì uống có mùi vị ngon”...

Thiên Chúa là tình yêu, các bạn trẻ nhìn thấy tình yêu này trong cuộc đời vui tươi trẻ trung, trong chính tình yêu nam nữ của họ,

Thiên Chúa là tình yêu, các cụ già thấy tình yêu của Thiên Chúa ban cho họ qua tách trà nóng mỗi buổi sáng, khề khà bên tách trà nóng mà tán dương tình yêu Thiên Chúa thì trên đời có ai bằng được...

Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu này luôn thơm ngon như tách trà nóng, nhưng chúng ta chỉ đáp trả lại Ngài bằng những tách trà nguội đó chính là những thói hư tật xấu, những vô ơn bội nghĩa mà ngay chính người khác cũng không thèm uống huống gì là Thiên Chúa...

Trà nóng thơm ngon thì tách trà phải đẹp cho thêm ngon, cũng vậy ân sủng của Thiên Chúa vốn là quý báu thì tâm hồn của chúng ta phải đẹp đẽ sạch tội thì mới xứng đáng đón nhận ân sủng vậy...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info