Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh

4. Con người ta dù có rất nhiều sự thiện, nhưng khi kiêu ngạo chen vào thì tất cả những điều thiện đều mất.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-----------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info