3. Khi các con làm việc thiện thì nên cảnh giác tình cảm kiêu ngạo, kiêu ngạo giống như tên trộm cướp, kẻ cướp gian ác không hại người trên thân không có gì, không cướp thuyền không có hàng hóa, nhưng chỉ mưu hại những khách có tiền của.

(Thánh Basilius Magnus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info