40. THƠ NHẠO NI CÔ

Có một ngừơi làm thơ nhạo ni cô như sau:

“Canh năm chuông rền cổng chùa mở

chồng trước từ biệt chồng sau đến.

Mượn điện Phật làm phòng tiếp khách

gác chuông đề làm vọng phu đài.

Năm ngoái giám viện đã từng giữ cái thai,

năm nay hành lang lại gởi thai.

Không phải vườn này rộng mười mẫu,

để bốn mùa làm nơi chôn con riêng...?”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 40:

Ni cô là người tu hành, ni cô là người ăn chay niệm Phật, nhưng lòng ni cô thì xa Phật cả vạn dặm vì “chồng trước từ biệt chồng sau đến...”

Nữ tu là người tu hành, nữ tu là nữ tì của Đức Mẹ Ma-ri-a, là người hiến dâng phục vụ Chúa trong mọi người, cho nên nữ tu rất gần gủi với Thiên Chúa và thân thiện với tha nhân...

Người ta ai cũng thích cộng tác với một nữ tu hiền lành và đơn sơ bởi vì đó là nét nổi bật của một nữ tu, chứ không ai thích cộng tác với một nữ tu hách dịch ưa lý luận và hay hờn mát với giáo dân...

Nữ tu là con cái của Đức Mẹ Ma-ri-a, trong Phúc Âm của các thánh sử chưa thấy ai nhắc đến Đức Mẹ Ma-ri-a hay hờn mát, thích lý luận và hách dịch với hàng xóm...

Có một vài nữ tu thời nay thích nổi giữa đám đông dân chúng, thích được người khác biết đến mình, thích tranh luận với giáo dân về những chuyện không ăn nhằm gì đến tu đức của mình...Người ta không cười nhạo nữ tu như cười nhạo ni cô, nhưng người ta cũng sẽ cười các nữ tu của chúng ta khi các nữ tu nguýt lườm nhau, nói xấu nhau và ích kỷ với nhau như người đời vậy...

Ni cô thì không giống với nữ tu, bởi vì những cô gái muốn làm ni cô là vì họ muốn thoát ra cõi hồng trần sân si, còn các cô gái của chúng ta muốn làm nữ tu là vì họ muốn dấn thân phục vụ con người trong cõi hồng trần đầy đau khổ này.

Ni cô và nữ tu khác nhau là ở đó vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info