2. Người kiêu ngạo đi lên địa vị cao thì giống như thuyền ngược giòng nước từ từ đi lên; sau đó khi bị hạ xuống thì không phải từ từ mà xuống, nhưng như sấm đột nhiên từ trời giáng xuống.

(Thánh Bernardus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info