38. QUẬY ĐẾN LÚC NÀO

Một hôm, tư mã Quang mời một hòa thượng làm bùa phép, vì hòa thượng kỵ chữ “quang” nên đem tất cả chữ “quang” trong kinh văn đổi thành chữ “sáng”.

Tư mã Quang đi ra niệm hương, hòa thượng nói rõ nguyên nhân, tư mã Quang cười nói:

- “Nếu ta không đi ra niệm hương thì không biết các ông “quậy” đến bao giờ ?”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 38:

Chữ sáng và chữ quậy thì khác nhau một trời một vực, sáng thì đẹp đẽ, quang minh, đức độ; quậy thì phá phách, ý nghĩa xấu và không quang minh, không đạo đức...

Có người thấy người khác tài đức “kỵ” với tính ba phải của mình nên “viết” lý lịch của họ thành xấu xa để người ta nghĩ không tốt về người ấy; có người thấy mình tài ba lỗi lạc mà lại có người anh em chị em lỗi lạc tài ba hơn mình thì “kỵ rơ”, cho nên mới bôi đen người anh em chị em để có lợi cho mình...

Thiên Chúa là cha nhân từ và tất cả mọi người đều là anh em chị em với nhau, thấy người khác hay ho tài giỏi thì cám ơn Chúa và chúc mừng họ đó là yêu thương chân thành, thấy người khác kém hơn mình thì động viên và khuyến khích đó là yêu thương thật tình, bởi vì Thiên Chúa không muốn và cũng không thích anh em chị em một nhà mà phải “kỵ” nhau.

Quang là sáng, quậy là tối.

Mà con cái của Chúa là sáng và con cái ma quỷ là tối, đừng đem bóng tối che lấp ánh sáng của anh em chị em mình.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info