32. Nếu con muốn đạt thật nhanh đến đỉnh cao của hoàn thiện, thì con sẽ đặc biệt thích người khác gia tăng phỉ báng, nhục mạ và khinh mạn con. (Thánh Ignatius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info