36. ĐI TRỒNG HẸ

Nhà nọ có khách, lúc đang ăn cơm thì ngẫu nhiên nói đến chuyện trồng rau để dùng, khách nói:

- “Mướp làm suy sụp dương vì nó thuộc âm tính, không như hẹ tráng dương”.

Qua lúc sau, chủ nhà kêu vợ chuốc rượu nhưng không thấy bóng dáng vợ đâu cả, bèn hỏi con trai:

- “Má mày đâu ?”

Con trai đáp:

- “Má đi vào trong vườn rồi”.

Ông ta hỏi má đi có chuyện gì, thì thằng con trả lời:

- “Má đi nhổ mướp để trồng hẹ ạ !”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 36:

Rau hẹ thì bổ dương, mướp thì bổ âm, âm dương điều hoà là sự luân chuyển để sinh tồn của vạn vật, nó có ảnh hưởng đến đời sống của con người.

Đàn ông là dương đàn bà là âm, âm dương hoà hợp thì cuộc sống vui tươi và hạnh phúc, âm dương hoà hợp là lẽ tự nhiên của trời đất, và mọi sự bởi nó mà tiến hoá để mỗi ngày một đổi mới hơn trong vạn vật.. .

Âm dương luân chuyển để vạn vật sinh tồn, nhưng nếu không có Thiên Chúa thì âm dương sẽ ngừng và vũ trụ sẽ nổ tung; đàn ông là dương đàn bà là âm hoà hợp để sinh sôi nảy nở và tồn tại, nhưng nếu không có ân sủng của Thiên Chúa thì âm dương không thể làm gì được, hạnh phúc cũng sẽ như chim sẻ bay mất và con người trở nên nô lệ cho dục tình...

Rau hẹ thuộc dương hay cây mướp thuộc âm đều không quan trọng cho hạnh phúc gia đình, nhưng chính ân sủng của Thiên Chúa và đời sống đạo đức của vợ chồng mới là quan trọng, bởi vì có rau hẹ cũng tốt mà không có mướp ăn thì cũng thế mà thôi, nó không thể làm cho gia đình có hạnh phúc được...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

-----------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info