35. HAI BÚA CHẺ CỦI

Có người nọ vì tửu sắc quá độ mà lâm bệnh.

Thầy thuốc khám bệnh cho ông ta nói:

- “Nếu ông cứ như thế này thì giống như hai cái búa chẻ củi rất mau chết”.

Vợ của người ấy đứng một bên nghe như vậy thì lườm nguýt thầy thuốc một cái, thầy thuốc thấy thái độ bất mãn của bà ta thì đổi lời nói:

- “Cho dù không thể cai sắc thì cũng phải cai rượu, rượu rất làm hại người”.

Người bệnh nói:

- “Sắc hại hơn rượu hại, hay là nên cai sắc trước vậy !”

Vợ cản chồng nói:

- “Không nên nghe lời của thầy thuốc, như thế thì làm sao có thể lành bệnh được chứ ?”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 35:

Bệnh nhân thì phải nghe lời bác sĩ dặn dò và làm theo thì mới lành bệnh được, cho nên bổn phận của bệnh nhân và gia đình là phải hợp tác với bác sĩ thì bệnh hoạn mới chóng bình phục.

Có những người Ki-tô hữu bị bệnh trong tâm hồn nhưng không muốn nghe lời cha giải tội khuyên bảo, hoặc nghe nhưng không dứt khoát thực hành, mà xét cho cùng thì sắc và tửu là hai thứ cám dỗ mà rất ít người chống nổi nếu không có ơn Chúa giúp.

Có nhiều người vào tòa giải tội xưng rất nhiều lần về hai tội mê tửu ham sắc, nhưng chứng nào vẫn tật nấy không thấy tiến triển khi xưng tội, bởi vì họ rất ít cầu nguyện và hi sinh, bởi vì họ không quyết tâm chừa bỏ hai thứ ham mê ấy...

Đức Chúa Giê-su là vị lương y tài ba nhất cũng đành chịu trước hai cơn bệnh ấy của chúng ta, nếu chúng ta không nghe và không thực hành lời của Ngài trong cuộc sống.

Hợp tác với Chúa qua lời khuyên bảo của cha giải tội thì mọi bệnh hoạn phần hồn (có khi phần xác) sẽ được chữa lành, đó là phương thuốc thần diệu vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

----------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info