30. Nếu chúng ta phạm tội thì đừng nói là do tính xấu, nhưng nên nghĩ là do chúng ta chưa hoàn thiện cho nên phạm tội. (Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info