34. CHÓ KHÔNG UỐNG RƯỢU

Có một chủ nhân nọ đêm ba mươi tết dùng một bình rượu, một miếng đậu phụ để tế ông “Thạch Cảm Đương”.

Nghi thức kết thúc, ông ta thấy một con chó nằm bên cạnh bèn hối thúc tên đầy tớ thu dọn các đồ trên bàn thờ. Tên đầy tớ đem bình rượu cất trước, lúc trở lại thu đậu phụ thì đậu phụ đã bị con chó ăn mất tiêu.

Chủ nhân tức giận chửi:

- “Tên đầy tớ ngớ ngẩn, sao lại không đem đậu phụ cất trước, con chó không biết uống rượu kia mà”.

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 34:

Con chó chắc chắn là không biết uống rượu nhưng ăn thì nó biết, điều quan trọng là đuổi con chó đi chứ không phải trách tên đầy tớ...

Đời sống tâm linh của người Ki-tô hữu cũng thế, ma quỷ thỉ chắc chắn là không thích chúng ta đọc kinh cầu nguyện, lại càng không thích chúng ta làm việc lành, nhưng ma quỷ lại thích chúng ta làm sự tội và thích cám dỗ chúng ta xa cách tình thương của Thiên Chúa.

Cái phải đuổi đi chính là đuổi ma quỷ chứ không phải là trách người này người nọ làm chúng ta phạm tội; cái phải tránh chính là tránh những cái làm cho chúng ta phạm tội như sách báo xấu đồi trụy, phim ảnh dâm ô có hại cho đức tin của mình, chứ không phải nhắm mắt lại khi đọc đến hoặc nhìn đến những hình ảnh dâm ô nơi sách báo đồi truỵ mà mình đang đọc...

Con chó ăn đậu phụ là hình ảnh ma quỷ đang rình mò ăn cắp linh hồn của chúng ta, thấy nó qua bạn bè xấu, qua sách ảnh đồi truỵ mà không chịu đuổi đi hoặc tránh đi, thì không thể trách ai được cả, nhưng hãy trách mình và nói: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info