33. TÍNH SỢ MÃN THẨU

Có người đầy tớ rất đói bụng, theo chủ nhân lên kinh thành thấy trong chợ có bán mãn thẩu, bèn giả bộ hét lớn và đi phía sau.

Chủ nhân kinh ngạc hỏi chuyện gì, đầy tớ nói:

- “Tui rất sợ mãn thẩu cho nên chóng mặt mà té”.

Sau khi về nhà, chủ nhân bèn nghĩ đến điều ác và muốn làm cho đầy tớ sợ mãn thẩu để cười chơi, bèn bỏ mười mấy cái bánh mãn thẩu trong phòng trống, sau đó đem tên đầy tớ bỏ vào trong phòng và đóng cửa lại.

Rất lâu sau đó, cũng không nghe tên đầy tớ lên tiếng, ông ta bèn nhè nhẹ mở cửa, vừa nhìn vào thì thấy mãn thẩu đã bị ăn hết một nửa, ông ta bèn đi vào và hỏi nguyên nhân.

Đầy tớ cười nói:

- “Không biết tại sao hôm nay lại đột nhiên không sợ mãn thẩu nữa ?”

Chủ nhân tức giận nói:

- “Mày còn cái gì phải sợ nữa ?”

Đầy tớ trả lời:

- “Không có, bây giờ chỉ còn sợ hai ly nước trà nữa mà thôi !”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 33:

Có những người lỡ phạm một tội trọng rồi thì cho rằng trên đời này không có gì phải đáng sợ nữa, thế là họ đi vào con đường tội lỗi dần dần xa cách Thiên Chúa.

Tội lỗi thì đáng sợ thật, nhưng cái đáng sợ hơn, đó là biết mình phạm tội mà vẫn cứ sống trong tội không chịu hối cải, đó chính là cái đáng sợ nhất của người Ki-tô hữu, biết mình phạm tội nhưng vẫn cứ sống trong tội mà không ăn năn hối cải cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa, thì đúng là cái đáng sợ nhất vậy.

Có nhiều người đã nhiều lần sợ tội nhưng họ vẫn cứ phạm tội, bởi vì họ quá chú trọng đến tội mà không nghĩ đến tình yêu của Thiên Chúa có thể biến đổi họ trở thành con người mới, nếu họ thật lòng hối cải ăn năn...

Cho nên xét cho cùng, cái đáng sợ nhất không phải là tội, nhưng chính là tâm hồn của chúng ta vắng bóng tình yêu của Thiên Chúa, đó là cái lo sợ nhất của chúng ta vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info