Là người tin Chúa, chúng ta phải làm gì để bảo vệ đức tin của chúng ta. Đó là câu hỏi mà người tín hữu yêu Chúa, yêu Giáo Hội và yêu cuộc sống luôn thao thức trăn trở.

Chúa ban cho mỗi người một khả năng và có nhiều cách để tham gia truyền bá Tin Mừng cũng như bảo vệ Giáo Hội. Một trong cách mà Hội Đồng Giám Mục California khuyến khích người tín hữu là dùng quyền công dân của mình, lá phiếu của mình là một công cụ có sức mạnh đẩy lùi những tấn công.

Những vị đại diện nào mà phản lại chúng ta, tấn Công Giáo Hội thì chúng ta cần cho người ấy nghỉ việc.

Điển hình ông nghị sĩ tiểu bang là Jerry Hill thuộc miền 13, thuộc khu vực San Mateo là người đề nghị dự luật SB 360, bắt các linh mục Công Giáo phải vi phạm ấn tín giải tội, một dự luật tấn công trực diện vào Giáo Hội, tấn công vào quyền tự do tôn giáo của người dân. Người Công Giáo ở khu vực này hãy dùng lá phiếu của mình để bầu cho những người có cùng quyết tâm bảo vệ tự do tín ngưỡng và Giáo hội.

Chúng ta đau lòng khi Giáo hội bi tấn công, nhưng chúng ta không làm gì cả thì thật là sai lầm và thiếu xót. Hãy dùng quyền công dân của mình để chống đối, để phản kháng và bắt những quan chức dân bầu phải thực hiện ý dân.

Xin quý vị bấm vào đường dẫn cuối phần giới thiệu này (Take Action!) và làm theo cách hướng dẫn.

Thí dụ: Oppose Bill Targeting “ Seal of Confession “ ( Chống đối cái luật tấn công “Ấn Tín Giải Tội”)

Khi quý vị bấm vào đây, một màn khung sẽ hiện ra, chỉ cần điền vào những thông tin như tên, tên họ, email… và bấm Sumit là xong.

Nếu muốn biết người dân biểu, nghị sĩ hay ứng viên nơi quý vị đang sinh sống, chỉ cần nhìn vào khung “Find your elected officials “rồi điền thông tin của quý vị và bấm “GO” là quý vị biết ai là người đại diện dân cử của mình.


Source: California Catholic Conference Take Action!