Dự luật SB 360 bây giờ đến phiên hạ viện tiểu bang.

Aleteia News: Dù rằng có nhiều chống đối vì dự luật này phương hại đến tự do tôn giáo, đòi buộc các linh mục Công Giáo vi phạm ấn tấn giải tội, nó vẫn được thượng viện tiểu bang CA thông qua vào ngày Thứ Sáu với đa số phiếu 30-2. Dự luật này bắt buộc các linh mục phải báo cáo những thông tin về các vụ lạm dụng trẻ em mà các ngài biết được khi nghe được nơi tòa giải tội. Dự luật này sẽ được bỏ phiếu tại hạ viện.

Tổng Giám Mục giáo phận Los Angles là Đức cha José H. Gomez đã phát biểu rằng “Tôi rất thất vọng với việc bỏ phiếu hôm nay của thượng viện đối với dự luật SB 360. Tôi tiếp tục tin rằng chúng ta có thể tăng cường luật bắt buộc báo cáo để bảo vệ an toàn cho trẻ em trong lúc đồng thời duy trì sự tôn trọng tính thánh thiêng của phép giải tội.”

Các linh mục đã bắt buộc báo cáo những vụ lạm dụng tình dục nếu các ngài biết được, trừ khi việc biết được ấy qua xưng thú nơi tòa giải tội. Nghị sĩ tiểu bang là Jerry Hill đã muốn loại bỏ điều miễn trừ đó. Dự luật mà ông nghị này đưa ra đã được sửa đổi, nó chỉ đòi các linh mục phải báo cáo nếu các ngài biết được hay nghi ngờ về vụ lạm dụng tình dục khi giải tội cho một linh mục hay đồng nghiệp. Dự luật không đòi buộc các linh mục phải báo cáo về vụ lạm dụng tình dục khi nghe lời thú tội của bất cứ hối nhân nào.

Trong một tuyên bố, Ông Bill Donohue, chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo về Các Quyền Tôn Giáo và Công Dân ở New York đã nói rằng dù có sửa đổi, nhưng như thế “ vẫn không thể chấp nhận được khi chính quyền xen vào một bí tích thánh thiêng của Giáo Hội Công Giáo” và gọi SB 360 là “một cuộc tấn công trực diện vào tự do tôn giáo.”

“Chúng ta cùng đứng chung với Đức Tổng Giám Mục José Gomez của Los Angele trong việc kêu gọi chính quyền CA hãy tăng cường việc bắt buộc đòi hỏi báo cáo trong khi vẫn tôn trọng sự thánh thiêng của phép giải tội.”

Ông Donohue cho rằng rồi thì cái luật này sẽ không bắt buộc được ai. “Chẳng có vị linh mục nào lại tôn trọng cái luật này và vi phạm sự thánh thiêng của phép giải tội. Hơn nữa, người Công Giáo không đòi buộc phải tôn trọng những luật vô đạo đức và đây là một ví dụ rõ ràng về cái luật như thế.”

Theo giáo huấn Công Giáo thì phép giải tội là bất khả xâm phạm bởi vì đây là một cuộc đối thoại giữa hối nhân và Thiên Chúa. Theo luật Giáo Hội, một linh mục sẽ tự động bị rút phép thông công nếu vị này tiết lộ nội dung của một cuộc xưng tội.

Đức Tổng Giám Mục Gomez đã từng nói rằng “Chúng ta hiểu rằng trong phép giải tội, linh mục đang hoạt động trong chính con người của Đức Kitô, và vì thế, hối nhân nói với và nghe từ chính Thiên Chúa. Do vậy, dứt khoát là không thể có gì ngăn cản một người tội lỗi tìm đến với nguồn ân sủng này.”


Source: aleteia.org California confession bill passes state senate