VỌNG GIÁNG SINH
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Ngày đêm con đợi trông Ngài
Khác chi đất hạn mong trời mưa tuôn
Hồn con khắc khoải cô đơn
Ngày tháng u buồn vì vắng Giêsu
(Trích thơ của Trầm Thiên Thu)