CUỐI THU
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Cuối thu vài lá trên cành
Mặc cho gió lạnh vẫn vàng long lanh
Hẹn nhau xuân tới lá xanh..
(tn)