HOA VÀ ONG
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)
Chỉ có hoa mới hiểu
Ong nặng nhọc tới đâu
Chỉ có ong mới biết
Hoa thơm ngọt lần đầu.
(KD)