HỒ THU TỊNH YÊN
Ảnh của Lê Trị
Tránh xa thị tứ ồn ào
Về nơi thanh vắng lặng vào tâm linh
Con tim nhỏ, mái nhà xinh.
(bt)