MÙA THU CÂU CÁ TRÊN NGÀN
Ảnh của Tấn Đạt
Tránh xa thành phố ồn ào
Lên non câu cá như là tĩnh tâm
Dù cho cá chẳng cắn đâu
Tâm yên trí nhẹ ta câu tịnh thiền.
(nđc)