HẢI ĐĂNG BÊN BIỂN KHƠI
Ảnh của Lê Trị
Làm kiếp đèn soi trơ nhật nguyệt.
Sớm hôm mưa bão sóng biển gào.
Buồn bên gành đá dài năm tháng.
Quạnh hiu hoang tẻ dáng hư hao
(Trích thơ của Nguyên Thạch)