THÁNH GIÁ TRONG TRỜI ĐÊM
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh
Dù cho đêm tối mịt mùng
Ngước trông thánh giá tận tường hướng đi.
(nbk)