TRÀNG HẠT THÁNG MƯỜI
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm
Hoa hồng thắm, Mân côi chuỗi hạt
Suốt tháng Mười tươi mát chữ M :
Mẹ là danh thánh dịu êm
Tôn vinh Thánh Mẫu một niềm thủy chung
(Trích thơ của Lê Đình Thông