HỢP CA
Ảnh của Lê Trị
Bên nhau lòng thấy yêu đời
Đôi ta cao hứng vang trời song ca
(bt)