THU VÀNG
Ảnh của Tấn Đạt
Thu về rạo rực cung đàn
Lang thang đi kiếm lá vàng rừng thu
(bt)