ĐOÁ HỒNG VÀNG
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Tặng em những cánh hồng vàng
Gởi bao thương nhớ nhẹ nhàng trong tay
Dẫu đời nắng bụi mưa mây
Hồn hoa vẫn thắm tháng ngày xưa sau
(Trích thơ của Từ Kế Tường)