SUỐI BÊN RỪNG THU
Ảnh của Lê Trị
Con suối mùa thu vẫn lặng lờ
Tao nhân mặc khách thả hồn thơ
Quanh co sườn núi qua thung lũng
Những lá thu vàng rụng ngẩn ngơ
(Trích thơ của Nguyên Đỗ)