MÊNH MÔNG SA MẠC
Ảnh của Tấn Đạt
Hành trình sa mạc ai ơi
Bước chân trên cát dưới trời nắng thiêu.
Hành trang mang được bao nhiêu
Trở nên gánh nặng với nhiều lo âu.
(Trích thơ của Phêrô Hồng Phúc Lm.)