BƯỚM HOA BÊN ĐƯỜNG
Ảnh của Đặng Đức Cương
Hoa tím mọc bên đường
Ong bướm lượn nhởn nhơ
Hoa chung thủy đợi chờ
Nhớ mong hình bóng cũ
(KD)