TRÀNG HẠT CỦA MẸ
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Đây là chuỗi hạt Mân Côi
Siêng năng cầu nguyện, cuộc đời bình an
Kính Mừng – từng hạt miên man..
(Trích thơ của Trầm Thiên Thu)