TRÀ

Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Thu về nhấp tách trà sen

Quên đi những chuyện bon chen muộn phiền.

(nđc)