HOA NỞ DỊU DÀNG/FLOWERS
Ảnh của Robert Helfman
Đâu cần chậu sứ bình sành
Bên đường hoa nở dịu dàng thiên nhiên.
(bt)